Tal i com vam informar al març del passat 2013, des de la Generalitat de Catalunya, es va oferir la possibilitat de sol•licitar un ajornament en el termini per la presentació del pla d’autoprotecció per les activitats d’aforaments inferiors a 2000 persones, acreditant dificultats econòmiques per la seva realització. Si va ser el vostre cas,  vau sol•licitar l’esmentat ajornament i encara no heu tramitat el pla, us recordem que el termini legal per la presentació del mateix finalitza el 31 de desembre d’enguany.
 
Tot i així, us fem saber que hi ha en tràmit un nou Decret que substituirà el Decret 82/2010, de 29 de juny, i que establirà la obligació de disposar del Pla, només a partir de 1000 persones d’aforament, en comptes de a partir de 500 com es ara, i que està prevista la seva aprovació entre el gener i el febrer de 2015. Tot i ser la nostra obligació informar de la obligació de disposar del pla en l’actualitat, us comuniquem aquesta informació en tant que tot i indica que potser la inversió haurà estat innecessària si el vostre aforament es inferior a 1000 persones, tot i que la realitat es que existeix legalment l’obligació de disposar-ne (existeix de fet des de el 8 de gener de 2012 si no es va fer la comunicació abans esmentada).
 
D’altra banda, informem també que les activitats d’interès per a la protecció civil de Catalunya (aforament superior a 2000 persones), a partir del 8 de gener del 2015, restaran obligades a disposar dels requisits mínims d’autoprotecció establerts al annex III del vigent Decret, respecte de vigilància, mitjans sanitaris i prevenció d’incendis (pàg. 36 a 51).

http://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/plans_dautoproteccio/documents/decret_82_2010_autoproteccio.pdf).

Per les activitats d’aforament inferior a 2000 persones, l’annex III no entra en vigor fins al 8 de juliol de 2015, per lo que no cal pel moment la instal·lació de desfibril·ladors ni l’adopció dels requisits mínims indicats a la normativa.