logofecaweb


   
 

prensamatineetilllate01La Federació Catalana de Locals d’Oci Nocturn (FECALON) és una iniciativa que es va presentar oficialment a Barcelona el 21 d’octubre de 2004. Neix amb l’objectiu de defensar els drets empresarials del sector, així com ser l’eina d’ajut, difusió i formació als empresaris del sector. La valoració d’aquest 7 anys de vida de la Federació ha estat més que satisfactòria, ja que l’ hem convertit entre tots en un suport indispensable que aglutina actualment a més de 600 empresaris, apostant des del primer dia, per aconseguir que Catalunya disposi d’un oci responsable i de màxima qualitat.

Però durant aquest anys hem anat més enllà, i el nostre principal objectiu s’ha complert al unificar els esforços de lluitar pels interessos del sector amb l’altra entitat representativa del sector: FADISCAT (Federació d’organitzacions d’Empresaris de Sales de Festa y Discoteques de Catalunya), amb una trajectòria de mes de 30 anys i més de 350 discoteques i sales de festa associades , per poder formar CONCAT.

 La Confederació d’Oci Nocturn de Catalunya, CONCAT, es el fruit d’una intensa i llarga trajectòria que les associacions representatives del sector  FECALON i FADISCAT, han treballat amb la finalitat d’impulsar i promoure el desenvolupament de les activitats empresarials que ofereixen oci nocturn com a sector creador de riquesa i feina a Catalunya. CONCAT per tant, s’erigeix com l’organització més rellevant i representativa a Catalunya.

CONCAT, s’erigeix també com a interlocutor únic davant les Institucions, amb la finalitat d’elaborar recomanacions, principis, defensa i representació dels interessos generals de les empreses d’oci nocturn de Catalunya, establint i obrin contactes de col·laboració amb entitats representatives i serioses d’anàloga naturalesa o complementaria a l’activitat de l’oci nocturn, també a nivell estatal.

CONCAT, treballa especialment en promoure el reconeixement de la importància de l’oci nocturn en la societat, i destacarà el paper de màxima rellevància com a part del producte turístic de Catalunya.