Concat

 

              

1.- Participar i promoure l’ ordenació i regulació del sector oci que permeti normalitzar l’oci ciutadà com una activitat social i econòmica mes.

2.- Assumir la coresponsabilitat empresarial en la regulació i organització del sector tenint en compte la seva rellevància social, la seva importància econòmica i el seu interès pel desenvolupament turístic, COM A PRODUCTE TURÍSTIC CATALÀ.

3.- Fomentar i recolzar l’ excel·lència professional i la implantació de sistemes de qualitat en el funcionament dels establiments públics.

4.- Garantir les mesures de seguretat i l’ adient funcionament dels plans d’ emergència dels locals i la protecció mediambiental del seu entorn mitjançant l’ adient aïllament acústic dels locals d’ oci.

5.- Participar activament en la protecció i defensa del menor.

6.- Impulsar la creació dels adients canals i mecanismes de DIÀLEG SOCIAL que abordin l’ actualització de la normativa i legislació que regula l’ activitat de l’ oci ciutadà i els establiments públics, d’ acord a les demandes socials existents.

7.- Promoure i difondre la realització de tot tipus de campanyes de prevenció i conscienciació dirigides als usuaris habituals dels locals d’ oci, amb especial interès en els programes de prevenció de les drogodependències i les campanyes de sensibilització sobre l’ impacte urbà de l’ oci nocturn i la necessària convivència entre oci i descans.

8.- Donar exemple i propiciar hàbits de conducta que posin de moda el consum moderat de l’ alcohol i les conductes responsables en general.

9.- Disposar de recursos i coneixements eficaços que permetin abordar les situacions d’ emergència i primers auxilis davant qualsevol accident, intoxicació etílica o sobredosis de qualsevol tipus de substància addictiva.10.- Recomanar l’ us responsable dels vehicles i l’ us de mitjans de transport alternatius.

                                   

concat imatgedisco prensamatineetilllate01